APRIL CRNOGORSKIH PJESNIKINJA: REBEKA ČILOVIĆ

Rebeka Čilović

Dekontaminacija

Šezdesetiosme neko je nosio transparent
Mašta na vlast
Tada se krnjio Berlinski zid
Studenti bi pobijedili da On nije rekao da su u pravu

Visila je zahvalnica sa petokrakom na zidu moga djeda
Pitala sam se da li je heroj
Kasnije je pričao da se borio protiv Talijana

Velika je razlika između sjećanja i svjedočenja

Skrivali smo potom petokraku
Došli su drugi ili prvi
Ko će pisati istoriju kada se točak pokrene i samelje moju generaciju

Tih godina
Kačili su na kravlji rep njegovu sliku i ljudima prekrivali oči povezima

Danas sam vidjela dva klinca kako farbaju zid
A onda su došla dva druga klinca i prosuli boju na nacrtano
razlila se rijeka koja zjapi i prijeti da te proguta
Drina

Kada pomislim na nju mislim na žegu i lepljive prste
Baš kao i onog julskog dana kada sam plovila sa Amorom M
Htjela sam da ih smočim u vodu
Neeee
Kako ćeš oprati ruke u krvavoj Drini

Prvi ili drugi
Ko će ostati da broji

April crnogorskih pjesnikinja uredila Dragana Tripković

Rebeka čilović rođena 08. 07. 1988. godine u Beranama. Objavila je zbirku kratkih priča ,,Sloboda u slovu”, te zbirke poezije ,,Zvonke smjelosti“ i ,, Album za prognane“. Uvrštena je u više panorama i antologija od kojih je najznačajnija ,,Odlazak u stihove“ gdje su uvršteni i Marko Vešović, Balša Brković i ostali respektabilni crnogorski pjesnici. Objavljivala je svoje radove na gotovo svim priznatim portalima a zastupljena je i u književnim časopisima sa dugom tradicijom kao što su ,,Koraci“ , ,,Polja“ , ,,Život“ i mnogi drugi. Pjesme su joj prevođene na mađarski, ruski, engleski, albanski i turski jezik. Učesnica je svih regionalnih prestižnih pjesničkih festivala i jedna je od najafirmisanijih pjesnikinja mlađe generacije. Takođe, koordinatorka je festivala ,,Zavičajne staze“ Bihor i prepoznata je kao vrijedan kulturni uposlenik. Glavna je i odgovorna urednica prvog ženskog književnog festivala ,,I literatura ima žensko lice“ , koji je održan u Beranama i koji je okupio najznačajnija imena iz regiona ali i iz Crne Gore. Čilovićeva je prepoznata i kao aktivistkinja iz oblasti ženskih ljudskih prava i čest je učesnik seminara i obuka koji se tiču poboljšavanja statusa žena, naročito sa sjevera Crne Gore. Rebeka je diplomirana pravnica. Student je magistarskih studija na odsjeku humanističkih nauka – studije roda. Tečno govori engleski jezik.