MART MAKEDONSKIH PJESNIKINJA: KATERINA GOGOVA

Katerina Gogova

Potraga

Koračaš čvrsto i odmereno,
sa rukama punim vetrova
u potrazi za mojim planinama,
sa pogledom spremnim za paljbu,
bez vere koja će te zaustaviti
u trenutku kada budeš dotakao moj trag.

U mislima čuvaš požare,
slomljene dane,
preokrenuti peščani sat
i vreme sasvim na kraju,
između malo žeđi za vatrom i medom.

Znam da si ovde,
videla sam te u nekoliko poslednjih života,
ti lovac, ja jelen, ti tigar, ja plen,
i kad se sve ovo bude završilo,
reci mi, da li bi pucao?

Prividna udaljenost

Daleko sam od svega
što se može nazvati svetlošću,
u ovim presušenim dlanovima
miruje spokojstvo
sa kojim svet obrće
poslednji krug oko sunca.

Imam samo tamnu stranu
ili su zakoni univerzuma opet
postali zamka
u koju nevino tone moja senka.

Sanjam jevanđelja,
od jedne do druge večnosti između tišina,
prividna razdaljina.

Gde se izgubilo vreme,
kada li je noć za sebe venčala
svoju crninu?

Usred mraka tama,
na nebu samo zrak sjaj,
utvara koja krade nadu,
rođendan Venere,
kap vode na Marsu,
toplota na Mesecu.

Najtiša pesmo, sudbino

Iz rebra život, otadžbina,
Najskrivenija tajna, DNK.

Boli nišan,
proklinje kosa koju si mi dala,
za pregršt topline stradam,
ja žena – devojčica
u ludilu neustrašive noći.

Šta bi radila
sa pupčanom vrpcom oko vrata,
promrzla i gladna,
bez svetlosti, bez utrobe,
bez ostavštine?

Pratiš me u svakom snu,
bistra vodo, detelino,
ja sam bela kamilica,
ti snežni oblak koji me tiho,
bez glasa mimoilazi.

Prevod sa makedonskog: Iskra Peneva

Mart makedonskih pjesnikinja priredila Snežana Stojčevska

Katerina Gogova rođena je 1989. godine u Dojranu. Piše poeziju i kratku prozu. Studirala je na medicinskom fakultetu. Njena debitantska zbirka poezije “Aktovi su kastrirani” štampana je 2018. godine. Za drugu poetsku knjigu “Pad u nemirnu vodu” (2018) dobila je nagradu “Beli mugri” koju dodeljuje Dom kulture “Kočo Racin” iz Skoplja. Njena poezija i kratka proza objavljivana je u makedonskim časopisima “Sovremenost“. “Sovremeni dijalozi”, “Zenit”, “Rast”, “Književni elementi” te u nekoliko antologijskih zbirki poezije poput “Метрички карван i art – panorami “Допир“. Njene pesme prevedene su na srpski, hrvatski, italijanski i engleski jezik. Prevodi njene poezije objavljeni su u slovenačkom časopisu “Novi svon”, 41. izdanju “Rukopisa” – Pančevo, srpskom časopisu “Akt” – Valjevo, “Zadarskom književnom ljetopisu“ – Hrvatska, izboru poezije na albanskom jeziku s Međunarodnog festivala “Denovi na Naim” , u zbirci “(Ne)par” – dvojezičnom izboru savremen makednoske književnosti – Slovenija, austrijskom časopisu „Literatur und critic” i drugim onlajn izdanjima.
Živi i radi u Skoplju. Aktivistkinja je za ljudska prava, zdravstvena i seksualna prava marginalizovanih zajednica.