ELÍ URBINA: TAKVA JE SMRT

Eli Urbina (photo Carlos Sánchez)

SO HIJENA

Takva je smrt
Nismo verovali u nju
A sada nastanjujemo
Sobe kostiju
Zalivamo travu
Kosu žena
Koje smo voleli i oca
Kojeg nismo imali
Jer imali smo noć
So hijena
Tihu ljubav drveća
Taj med koji su bogovi prezreli
A deca izvajala
Zaboravljajući sopstvena imena
Planine peska i kose
Naslage krhotina i zaborava
Mladeže od kamena i od trske
Liker bezimenih zvezda
Jezik grozote
I ljubavi

Prevela Branka Vinaver

Prethodni tekstovi autora: La sal de las hienas / So hijena