BJANKA ALAJBEGOVIĆ: HADŽERA

Bjanka Alajbegović

Hadžera

sedam puta išla sam oko tog kamena
jer sedam je sveti broj u božjem svijetu otprije boga
iz larve nakupljene u mojoj pupkovini izlijeću
sablasnice što junacima ne daju spavati
s jedne mi je strane onaj što je pao, s druge onaj što tek dolazi
na obrnutoj strani moja je počasna strana
ispod moje bešavne haljinke je sve što nije palo i što ne dolazi
posred tih listina pečat od skaredne abonosovine, vidi,
evo, u ime Boga, majčinskog i samilosnog,
na usta mi nahrupljuju plamene kupine

a tek sam počela govoriti

ruah

poput meke životinjice skoči mi s rebra na rebro, klizne niz
stijenke, zagnjuri u protoplazmu, prolomi se van, u napad panike,
zaglavi u simptomu. umiri se, vrati u razlivenost, u kolanje, presporo. ali,
vrati se, hoću da čujem moju majku indijanku patagonijsku što je čitala iz
kvazara ono što se pokušava napisati i što se nikad neće dati prevesti,
pravanzemaljku što nije ni unutra ni vani, već uvijek na rubu, uvijek s
onu stranu, nju moram čuti, neka sve umukne! htjela sam je čuti, tako dugo,
da mi kaže da nisam ono zbog čega dugo, predugo, nisam mogla čuti sebe
govoriti. jer bila sam kriva, liječili su me od krivnje i stida čovječanstva,
od neuseljivog u bijeli šapat – n e i z g o v o r i v o g – htjela sam čuti
nju što je znala šta hoće ali nije htjela da kaže, a zašto? da bi je uselili
u nomenklaturu, zagušili atributima i predikatima, usidrili joj kanu u kanon,
blagovali joj totem da bi je posjedovali, a onda njome trgovali?

njena glasnica, to li sam ja, ta žica što se, zapetljana u sebe,
opire, što neće nikad, nikad, da bi se živjelo, reći šta hoće?

Bjanka Alajbegović rođena je u Sarajevu 1983. godine. Diplomirala je na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Objavila je zbirke pjesama Između dvoje (Naklada Zoro, Sarajevo, 2005.) i Srčane saturnalije (Vrijeme, Zenica, 2019). Poeziju i eseje objavljuje u književnoj periodici i na portalima: Odjek, Novi izraz, Sarajevske sveske, Zeničke sveske, Ars, Plima, Motrišta, Strane, Bona. Članica je P.E.N. centra BiH.