STANA DINIĆ SKOČAJIĆ: USPAVANKA ZA GRDODRUSA

Stana Dinić Skočajić

PRED SAMO SVITANJE

Ovde si
u ovim prozorima
i u zavesama
gladna skramo

Jer nigde nema
tako prozirnoga mraka
i za tebe hranljivijeg daha
kao moga straha

što ti se uz krila
sve bežeći od tvog zeva
i uz krljušt nahvata

kao hladna rosa
za duboke majske trave
i glave cvetova
pred samo svitanje

BEZ GLAVE I TELA

Ujutru na stazi
samo kljun
krilašca
i nožice

bez glave i tela

Kao da je dete nemani
pokušalo da nacrta
pticu

ČEŽNJA ZA STRAHOM

Svi su te se
ustravljivali

A kada bi zimi
dugo lenčario među korenjem
rano proleće je prožimala
masovna čežnja

za strahom

na koji si ih
eonima navikavao

U TOME JE STVAR

Ti takođe doručkuješ
ručaš i večeraš
u tome je stvar
o kojoj se ćuti

Ponekad se nekome smiluješ
pa zaspiš bez večere

Pred zoru ćeš zato
još sanjiv
sažvakati bana državu
i sa čistog neba
kao da otkidaš džinovske ribizle
ubrati avion
pun putnika

USPAVANKA

Uhvatim sebe
kako ti pevušim

Buji paji Grdodruse
snom deteta

O kada bi prilegao
kad bi barem trenuo

smislili bi lako jadni
kako da te iznesemo

Stana Dinić Skočajić je rođena u Strumici, Makedonija. Živi u Nišu. Piše poeziju i prozu. Radila je na radiju i televiziji. Jedan je od pokretača časopisa za kritiku Niški analitičar. Bila je umetnički direktor Književne kolonije Sićevo. Autor je održivog projekta Dani Stevana Sremca i pokretač nagrade Stevan Sremac. U časopisu Gradina uređivala prozu. Dobitnica je nagrada Milica Stojadinović Srpkinja i Slaviša Nikolin Živković. Zastupljena je u brojnim antologijama od kojih je najnovija antologija srpskih pesnika Mačke i slikari (Dubravka Đurić, Biljana Obradović) nedavno objavljena u Americi. Prevođena je na engleski, ruski, španski, italijanski, poljski, bugarski i makedonski jezik. Članica je Društva književnika i književnih prevodilaca Niša, kao i Srpskog književnog društva. Objavljene knjige: Gladna tama, poezija, Bigz, 1996; Mrtvi smo ozbiljni, priče, Narodna knjiga, 2001; Strašne strasne veze, roman, Narodna knjiga, 2002; Tu si, ptičice, priče, Narodna knjiga, 2004; Noć u golom vrtu, pesme, Narodna knjiga, 2006; Vlažni cvil, pesme, Narodna knjiga, 2008; I povedi me tamo, pesme, biblioteka Stefan Prvovenčani, 2010; Teglice za bubice, pesme, KOV, 2015; Biće snega, pesme, Zavod za kulturu Vojvodine, Novi Sad, 2017; I neka mi neko posle kaže, priče, Društvo književnika i književnih prevodilaca Niša, 2018; Ako moram zdravo da se hranim, knjiga za decu i odrasle, Niški kulturni centar, 2019.