POETSKA NOĆ U VELESTOVU 2020: VLADIMIR MARTINOVSKI

Vladimir Martinovski (Fotografija Tome Ljušev)

MUZEJ SOLI

U muzeju soli ne pričaju
se neslane šale.
Iskazi se ne začinjavaju

nepotrebnim pridevima.
Hrana se se dosoljava
a znoj se ne odsoljava.

Nema izloženih skulptura
od grudvi soli, niti grupnih
portreta kristala.

U muzeju soli more
je gost kao svako od nas, koji,
ranije ili kasnije, isparava.

Prevod s makedonskog: Duško Novaković

Vladimir Martinovski (Skoplje, 1974) pesnik je, pripovedač, esejist, književni teoretičar i prevodilac. Radi kao redovni profesor na Katedri za opštu i komparativnu književnost, na Filološkom fakultetu „Blaže Koneski“ Univerziteta “Sveti Ćiril i Metodije” u Skoplju. Objavio je desetak pesničkih knjiga: Morski mjesec (2003), Skrivene pjesme (2005), I voda i zemja i vatra i vazduh (2006), Kvartete (2010), Požuri i sačekaj (2011), Pre i nakon plesa (2012), Prava voda (2014),Unutrašnje planine (2016), Sanjane i budne pjesme (2017), 101 sonet od jednog čudnog proljeća (2020) kao i tri knjige haibuna: Eho od valova (2009), Mačka u magli (2016) i Nebo bez zvezde (2016). Objavio je i desetak knjiga studija i eseja. Pesme su mu prevedene na dvadesetak jezika. Dobio je nekoliko književnih nagrada: „Braća Miladinovci“ (za poeziju), „Nova Makedonija“ (za kratke priče) i „Dimitar Mitrev“ (za književnu kritiku).