POETSKA NOĆ U VELESTOVU 2020: PAVLINA ATANASOVA

Pavlina Atanasova (Fotografija Tome Ljušev)

LIŠĆE I DUŠE

Držim se za granu
Tako snažno da moj pad menja godišnja doba

Tako krhko
da bi me vetar mogao odvojiti.

Sa makedonskog preveo Đorđe Jovanović

Pavlina Atanasova (Štip, 1993) diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerzitet “Goce Delčev” u Štipu. Piše poeziju i kratke priče. Zastupljena je u izboru poezije “Metrički karavan” za 2019. godinu u izdanju Biblioteke “Goce Delčev” – Đevđelija. Njene pesme i priče objavljene su u nekoliko periodičnih časopisa. “Veliki zagrljaj” je njena prva zbirka poezije.