NADIJA REBRONJA: STRAH OD HISTORIJE

Amina Bulić, Podrhtavanja, Planjax, 2021.

Podrhtavanja Amine Bulić nesvakidašnje su zreo i ujednačen rukopis za prvu knjigu mladog autora. Knjiga je organizovana u osam simboličkih ciklusa: Jalovanja, Zviždanje, Stid, Pad u svijet, Neporaznost, Samice, Hram, Oslobođenje. U ovoj knjizi poezije sreću se široko poznavanje svjetske književnosti, historija, mit, poslijeratno iskustvo i tegoba savremenog svijeta. Ono što dominira ovom poezijom moglo bi se nazvati strahom od historije, suočavanje sa njenim najmračnijim prolazima i zastrašujuća, ledeno tamna mogućnost da se u njih ponovo može zaći.

Iako je motiv barbarstva mnogo puta pomenut u literaturi, ova poezija se usuđuje da sagleda ono postbarbarsko u savremenom svijetu, otvarajući stvarnost savremenog čovjeka kao onoga ko živi u razrušenom svijetu i ko je iznutra i sam razrušen od strane Barbara:

“U ruinama viševjekovnog grada

urušenog u sebe sama

lebde čestice prašine i baruta

i prebivaju slomljeni

duhovi onih koji su

vajali lik

tog zapretanog života.” (Odlazak Barbara)

Ono što čovjeka iznutra urušava moglo bi biti barbarsko u njemu samom. Poezijom iz knjige Podrhtavanje preovladava apokaliptična atmosfera, ali tako da se apokaliptično gradi kao konstanta. Ova poezija je zatočena između predapokaliptičnog i postapokaliptičnog, između dva simbolička rata, u stalnosti stradanja, mučnine i izvjesnosti strahote i tegobe u ljudskom i historijskom. Progovaranje istine propituje se kao nepostojeće:

“Proročišta su zamrla

Tiresijina usta

mauzolej su okopnjelih istina.” (Rađanje smrti)

Poezijom Amine Bulić preispituje se jalovost savremenog svijeta, stvarnost je jalovanje a svijet presahla zemlja. Jedan aspekt knjige predočava žensko iskustvo, što je vidljivo u ciklusu Samice ili pjesmi Jalovanja. Poezija koja bira ovakav poetski postupak, još od generacije južnoslovenskih autora okupljene oko Vaska Pope, na balkanskom prostoru rijetko se piše te najviše nalikuje nekim neosimbolističkim tendencijama i donekle poetici Hamze Hume. Kao takva, potpuno je nesvakidašnja za trenutne tendencije u bošnjačkoj i bosanskohercegovačkoj poeziji te su sve prilike da će ova knjiga krčiti neki novi, zaseban put.

Prethodni tekstovi autorice: Bijela dirka