ILHAN PAČARIZ: EMPATIJA U CVATU

Ilhan Pačariz

EMPATIJA U CVATU

Fokusirano gradimo kulise.
Glumatala glume glumčine.
Empatija je u cvatu. Ona
mete nutrinu. Na nju sleće
pčela bola. Obasjava potmulu
grmljavinu u žilicama korena.
Tu zebnju delimo kao šaku
mladog, koštunjavog voća.
Otima se jecaj presrećnima.

Ilhan Pačariz je rođen u Prijepolju 1983. godine. Diplomirao je komparativnu književnost i bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Pored poetskih, piše prozne i dramske tekstove, kao i književnu kritiku. Objavio je tri pesničke knjige: Sobni nomad (2011); Oniričke pesme (2015) i Vrtlog (2019).