DUBRAVKA ĐURIĆ: OZVUČAVANJE RITMA U POEZIJI

Dubravka Đurić

Iztoku Osojniku

Dok čekam hranu

                        u ljubljanskom suši baru

Mislim na bit-generaciju

                                   američkih pesnika

I bit generaciju kao transnacionalnu pojavu

=svugde i uvek prisutnu

I pitam se koga još

možeš sresti u

           centru Ljubljane /Suzanu Tratnik/

U malim kulturama postoji

samo dominantni tok poezije

           i on u sebe sve apsorbuje

zato govorim

                                               o jeziku

                        i mislim o jeziku

                        i kom jeziku

                        I zašto jeziku

[cheek-in-tongue]

                        ćutati o jeziku

                        čuti jezik

                        ćutati jezik

kretati se ka jeziku

i bežati od jezika

ka apstraktnom jeziku

jeziku otoka

jeziku otroka

                                   ka moru jeziku

                                   ka obali jeziku

                                   ka molu jeziku

                                   ka bolu jeziku

                                   ka samoći jeziku

                                   ka bregu jeziku

                                   ka mori jeziku

obuhvati jezik

I neka ga valovi odnesu

Mulj ga nanosi na obalu

                                   Razdora

Kog jezika

Zašto jezika

Gde jezika

Bilo jezika

Mrak jezika

Mraz jezika

Apstrakcija jezika

Bol jezika

Lijana jezika

Linija jezika

Jegunja jezika

Mraz jezika

Ljubav jezika

Mržnja jezika

Patnja jezika

Žalost jezika                                                 ožalošćeni jezik

                                                                                   jezik u žalosti

Sećanje jezika

Sećanje na jezik

Mnoštvo jezika

Jedan jezik

                                                                       Moj jezik

                                                                       Ne-moj jezik

                                                                       Moj ne-jezik

Zora jezika

Suton jezika

Sumrak

Suton

Mrak

                                                           Minimalizam jezika

                                                           Apstrakcija jezika

                                                           Jezik mora

                                                           Jezik moranja

Jezik rata

Jezik mira

Jezik mirovanja

Rat jezika (Josip Sever)

Jezik se miri

                                   Sam sa sobom

Jezik se miri

                                   Sam sa mnom

Što će izgovoriti taj jezik

Što će mi reći

                        Što šapnuti

                                               I koji to jezik

                                               I koji će to jezik biti

                                               I zašto jezik

                                               I kako jezik

                                               I gde jezik

Apstraktni jezik

Reistički jezik

Karnalni jezik

Ludistički jezik (Taras Kermauner)

Jezik filozofije u poeziji

Jezik teorije u poeziji (jezička poezija)

Feministički jezik u poeziji

Jezik feminističke teorije u poeziji (Rachel Blau DuPlessis)

Gdje je granica

                                                           Između jezika

                                                           Ili je nema

Da li je pjesma-pjesen na granici

                                               Jezika

                        Ili između jezika

Koliko je jezika u jednom

jeziku

                                                                       u jednoj pesmi

Koliko jezika

Kako jezik prelazi granice

Jezika

                                   Granice svojih ograničenja

Poezija na svim jezicima

                                                           Poezija iznad

                                                           Poezija ispod

                                   Jezika

Poezija osjećanja

Ili poezija sjećanja

Poezija razuma

Experimentalna poezija

Poezija koja trči

Poezija koja pleše

Poezija koja se šunja

            LUTA I LUNJA

Nečujna

I nevidljiva

Uvijek duhovita nikada ni nikako duhovna

I svakako ozbiljna

Milostiva

Ili nemilosrdna

Bipolarna

Bilingualna

Multilingualna

Multipolarna

                                   Podatna

                                   I opiruća

Ritmična

I bez ritma

Jezik-grad

Jezik-utvrda

Jezik tvrđava

Jezik-tvrđa

Jezik kula od karata

Jezik kula od peska

Jezik kula od pjesme

Jezik mreža značenja

Jezik mrežnjača

Jezik magijska slika

Jezik kartografija

Jezik alphabet

Jezik olokva

Predpoezija (Vlado Martek)

Jezik dirka

Jezik tipka

                                                           Na pisaćoj mašini/stroju

                                                           klaviru

                                                           kopjuteru/računalu

Pika

Točka

Tačka

                                               Tutnjava oluje

                                               Tutnjava mora

                                               Noćna mora

                                               Najudobniji ležaj

                                                                       Laž

                                                                       Istina

                                                                       I post-istina

                                                                                  Pustinja

Pustinja puna peska

Živi pesak poezije

Mrtvo more jezika

Drevni oživljeni jezik (Amir Or)

Živi umrli jezik

Norma jezika

Kanon poezije

            Kanonski postupci poezije

            Kanonski pristupi poeziji

Mrtvo more – zaborav

Mrtvo more zaborava

Zabava

Zakuska umetnosti (grupa KôD)

Zakuska jezika

Uživanje u jeziku

Užitak jezika

Pad u jezik

Upad u jezik

Dizanje iz jezika

                        Dizanje iz pepela jezika

Feniks ptica pesme (Josip Sever)

Pesma jedina ptica jezika (Robert Dunkan)

Slepa ulica jezika

Slepa ulica pesme

Izlaz iz jezika

Ulazak u pesmu

                        (bijeg od poezije – Vlado Martek – Darko Šimičić)

u pesmi i oko pesme – oko pesme

za pesmu i protiv pesme

Dubravka Đurić (Dubrovnik, 1961) feministička pesnikinja, teoretičarka eksperimentalne poezije i medija, prevoditeljka i performerka.  Redovna je profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Diplomirala i magistrirala na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, doktorirala na Katedri za englesku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na amerikanističkoj temi. Objavila je 7 zbirki pesama i 5 studija o američkoj i srpskoj poeziji. Osamdesetih je bila članica neformalne teorijsko-umetničke Zajednice za istraživanje prostora. Jedna je od četiri osnivačice i urednica časopisa za žensku književnost i kulturu ProFemina. Predavala je u Centru za ženske studije. Inicirala i vodila Ažinovu školu poezije i teorije. Sa Biljanom D. Obradović uredila antologiju Cat Painters: An Anthology of Serbian Poetry (New Orleans 2016), sa Miškom Šuvakovićem uredila knjigu Impossible Histories – Avant-Garde, Neo-Avant-Garde and Post-Avant-Garde in Yugoslavia 1918–1991 (MIT Press, 2003, 2006), sa Vladimirom Kopiclom uredila i prevela antologiju novije američke poezije Novi pesnički poredak (2001), a sam mlađim pesnikinjama uredila antologiju Diskurzivna tela poezije: Poezija i autopoetike nove generacije pesnikinja (Beograd, 2004). Poezija joj je prevedena na engleski, italijanski, poljski, mađarski, slovenački, bugarski i albanski jezik. Živi i radi u Beogradu.