Vasa Pavković: Na odmorištu

Vasa Pavković

GLEDAJUĆI ŠUMSKOG PUŽA

Pa i puž je brz,
ako se poredi
s večnošću –

Tu u februarskoj toploj šumi,
puzio je prema vrhu bresta
ili prema meni nevidljivoj tački.

I sve je bilo jasno:
što se brzine
večnosti ili smrti
ili puža
tiče.

Tog momenta.
A onda je opet postalo
mutno.

FEBRUAR U ŠUMI

Zima je sasvim drugačija,
i sunce me peče u teme,
na šumskom pristranku,
ovog februara.

Oglasio se mobilni telefon
iz nekog drugog sveta,
ali nisam se odazvao,
već sam čučnuo
posmatrajući bokore
ljubičica.

Knjige kažu
da tu dole,
pri dnu stabaoca,
zimuju gusenice
plavih leptira.

Verovatno je to neko nekad proverio…
Line, Fabre ili treći sistematičan čovek.

Uglavnom, treba im verovati,
oni su imali više vremena od nas,
baš stoga što mi danas
mnogo brže živimo.

SNEGOVI DETINJSTVA

Ako kažem da su snegovi
mog detinjstva bili veći i dublji,
ništa nisam rekao, ustvari.

Jer sada obično i nema snega
i nemam sa čim
da poredim detinjstvo.

Sećam se samo kako bi se od leda
skorele rukavice, a dah žario
kragnu kaputa,
dok sam se svejednako
uspinjao uz breg, pa spuštao dole
pa uspinjao, pa spuštao, sa drugarima,
u nedogled, prteći drvene sanke.

Kao da sam već slutio da se to
neće imati sa čim da poredi
jednog dana – koji je, evo,
došao.

Vasa Pavković (1953). Završio je postdiplomske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu. Zaposlen u Institutu za sprski jezik u Beogradu od 1977-2018. Jedan od urednika Rečnika SANU. U srpskoj književnosti se javio zbirkom pesama Kaleidoskop (1981). Knjige pesama: Kaleidoskop, Opsesija, Telesna strast, Konverzija, Nesigurnost u tekstu, Knjiga o lastavicama, Elegije i balade iz prošlog stoleća, Vatrena linija (izabrane i nove pesme), U varljivom životu, Majstori pevači, Na odmorištu. Romani: Ljubavnički dekameron, Mesec januar, Doktor Batut protiv nadrilekara. Knjige priča: Monstrum i druge fikcije, Mačje oči, Hipnotisan, Poslednji štićenik noći, Moj život na Marsu, Crnac u beloj košulji, Okean Dunav, Deset zamki. Jedan od vodećih srpskih književnih kritičara poslednjih četrdesetak godina. Objavio je desetak kritičkih knjiga i antologija i bio priređivač mnoštva dela koja pripadaju srpskoj književnoj tradiciji. Uređivao je više značajnih časopisa i edicija. Dobitnik je desetak književnih nagrada za prozu, poeziju i književnu kritiku.