Ratkovićeve večeri poezije 2019: Milica Milosavljević, 2. nagrada za mlade pjesnike

Milica Milosavljević (fotografija: Radmila Vankoska)

REFREN

Trebalo bi ti zaista malo da me usrećiš
ali, ja to neću
to bi se završilo brzo
i morala bih tada svesti sve na sećanje
ovako ću s tobom biti na dugotrajnijoj relaciji
mogućnosti
i podsećanja da bi uvek lako mogao da me
usrećiš
samo kada bi ti to i hteo

SAVET MLADIM PESNIKINJAMA

Ni jednu daljinu ne možeš zaustaviti,
ona se neometano širi
nekom postane obala,
meni neosvojen prostor
ako želiš napred,
moraš trčati sa nogama kao sa zastavama
koje će biti spaljene
svuda mostovi kao kožasti listovi na vetru
pokušaj da me pređeš, i oduvaću te, pišeš mi
sa svakim novim pesnikom dobrovoljno ulaziš u
tu pogubnu igru autorstva
čuvaj se, suviše si mlada da bi ponosno prsla kao
zrela lubenica
šta da radim za vreme stvaralačke krize?
šalji svoje fotografije u književne časopise
ne mogu te svi odbiti
kao i u životu, uostalom.

ZAŠTO SAM I DALJE PISALA POEZIJU

Sve je počelo od onog dana
kada sam se zaljubila u jednog gitaristu,
i onda sam počela da pišem poeziju
ljubili smo se ispod mosta
rekao je da će me sanjati
i nikad se posle toga više nismo videli
nastupio je period kada sam morala nekako da
pomognem sebi
pa sam nastavljala da pišem poeziju
u međuvremenu, naučila sam sebi da pomažem i
bez toga
udisala sam nejednakost na svakom koraku
vodila sam okrugle stolove sa nemim
muškarcima
svakog jutra
zahvatala sam neuzvraćenost
sva ljudska nesreća
lepila mi se pod jezikom kao med
samo brzo progutaj i proći će, govorili su mi
eto,
zašto sam i dalje pisala poeziju.

Izabrao Kemal Musić

Milica Milosavljević, rođena je 1991. godine u Čačku. Pesme su joj objavljene u časopisu za po–etička istraživanja i djelovanja–(sic!), Кnjiževnom magazinu, Beogradskom književnom časopisu, Sentu, Libeli, Ars–u, u časopisima za umetnost i društvena pitanja Afirmator i Spektator, kao i na portalu za književnost i kulturu Strane. Godine 2014. osvojila je nagradu biblioteke Milutin Bojić i tim putem objavila zbirku poezije pod naslovom Tamne intimnosti. Iste godine bila je pobednica na festivalu mladih pesnika Dani poezije u Zaječaru, u čijoj ediciji joj je izašla zbirka U zoni umereno–kontinentalnih strahova. Apsolventkinja je na Кatedri za srpsku književnost i jezik sa komparatistikom na Filološkom fakultetu u Beogradu. Pored poezije, piše prozu i književne prikaze.