MARIJA ŠUKOVIĆ: U POČETKU

Marija Šuković

U POČETKU

U početku, kad bijaše riječ
to ne bi ona kojom danas zborimo.

Jezici bijahu nijemi u vremenu svetog čula.

U početku, kad sve je bilo jedno
muzika je dolazila iz očiju;
ko krila zbunjenih leptira
treptali su kapci slijepog orkestra.

U početku, kad sve je bila noć
svakom je zvijezda bila iza čela
u početku
a onda vrisnu vladavina tijela
pad u čovjeka i svjetlo dana
i progledasmo
pa se pokrismo od srama
mijenjasmo sveto za zemaljska čula
i osudismo se na tijela trula
s pretpostavkom duše
da nas stid i strah ne uguše

maštu skupismo od zvjezdane prašine
i otpoče ljudsko vrijeme neistine

i bi pola noć, i bi pola dan
život robijanja sa utjehom sna

Marija Šuković je rođena 1993. godine u Trebinju. Do završetka srednje škole živjela je u Gacku. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu upisuje Opštu književnost i teatrologiju, koju uskoro završava. Do 2017. je bila na Palama, gdje je aktivno učestvovala u radu Studentskog pozorišta. Posljednje dvije godine živi i radi u Sarajevu, te uspješno objedinjuje poeziju, pisanje i glumu. Objavila je zbirku poezije Onostranost je prilika.